Detta är Intryck!

Intryck Reklam AB startades av Tommy Oscarsson 1987 på Linnégatan i Göteborg. Vi expanderade sedan till större lokaler i Majorna med en 4-färgs offset-press